Skip to main content

Bejelentő-védelmi közös rendszer

"Azon foglalkoztatók, amelyek legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszert közösen, illetve az erre jogosult más foglalkoztatóval is létrehozhatják."

A társaságunk által kialakított rendszerhez csatlakozhatnak azon vállalatok, amelyek nem szeretnének önálló, testre szabott belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni, de a jogszabályi előírásoknak meg kívánnak felelni.

Ennek előnye, hogy egy olyan közös platformhoz tudnak csatlakozni, amely mindig naprakész és elérhető a munkavállalóik számára.