Skip to main content

Gyakran ismételt kérdések, alapvető tudnivalók

Alapvető tudnivalók

 • Mi az a bejelentővédelmi rendszer?

  Az Országgyűlés, elkötelezetten az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt, elismerve a bejelentések jelentőségét a magánszektorban és a közszférában működő munkáltatók, valamint az állami szervek működésének jobbá tételében, továbbá Magyarország korrupció elleni fellépéssel összefüggésben vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire, valamint biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, megalkotta a 2023. évi XXV. törvényt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról.

 • Kinek kötelező a magánszektorban bejelentő-védelmi törvényt működtetni?

  A belső visszaélés-bejelentési rendszert a törvény értelmében annak a foglalkoztatónak kell létrehoznia, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat. Azon foglalkoztatók, amelyek legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszert közösen, illetve az erre jogosult más foglalkoztatóval is létrehozhatják.

  Szintén kötelező ilyen rendszert működtetnie létszámtól függetlenül annak, aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartozik.

 • Külsős szakértő is lehet bejelentő-védelmi megbízott?

  A bejelentő-védelmi törvény értelmében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében külső szervezet is megbízható.

 • Milyen kérdésben lehet bejelentést tenni?

  A Panasztörvény 20. §-a alapján a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

  Ezen panaszoknak ugyanakkor kifejezetten és előre meghatározott európai uniós normákhoz kell kapcsolódniuk. Ha azonban a foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben szintén bejelenthető (ezekre ugyanakkor részben eltérő, lazább szabályok vonatkoznak). Más bejelentés ebben a rendszerben nem tehető.

Kikre vonatkozik a panasztörvény? (nem evidens esetek)

 • Ékszerész vagyok, vonatkozik rám a törvény?

  Igen. 

  A sajtót is bejárta, lásd pl. itt.

 • Ingatlanos vagyok, rám vonatkozik a törvény?

  Igen.

 • Autókereskedő vagyok, rám vonatkozik a törvény?

  Igen.